OFERTA

Oferujemy ubezpieczenia czołowych i znanych ubezpieczycieli w Polsce

KOMUNIKACYJNE

Programy indywidualne i flotowe:
- ubezpieczenie OC
- ubezpieczenia AC
- dodatkowa ochrona: Assistance , Szyby, NW, Ochrona Utraty Zniżek, BLS

OSOBOWE

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla osób indywidualnych oraz dla grup.

ROLNE

To pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla rolników. W formie pakietu ubezpieczymy kompleksowo całe mienie należące do rolnika: budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

MAJĄTKOWE

Posiadamy kompleksową ofertę w zakresie ubezpieczenia mienia należącego do przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzonej działalności, w zakresie ryzyk standardowych, formuły ALL RISK, jak również odpowiedzialności cywilnej.

DOMY I MIESZKANIA

Proponujemy kompleksową ochronę nieruchomości oraz jej wyposażenia od zdarzeń losowych , w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dla Klientów poszukujących rozbudowanej ochrony oferujemy ubezpieczenie w formule ALL RISK (od wszystkich ryzyk). Posiadamy oferty dotyczące ubezpieczenia domów w budowie, czy budynków drewnianych. Istotną częścią pakietu jest też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, zapewniającym ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim.

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Ubezpieczenia finansowe to specjalistyczne, branżowe i kompleksowe ubezpieczenia dla przedsiębiorstw. Pośredniczymy w uzyskaniu różnego rodzaju gwarancji finansowych: m.in.: gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu, gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek, czy gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad oraz inne.

POZYSKIWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Potrzebujesz kapitału? Zastanawiasz się nad możliwością pozyskania środków z tzw. źródeł zewnętrznych? Zgłoś się do nas!